BESTE LID, HIER KAN U Nog geen lid? REGISTREER HIER

Verkiezingen vernieuwd bestuur BMT vzw – afgerond

Verkiezingen vernieuwd bestuur BMT vzw – afgerond

Zoals aangekondigd verloopt binnenkort de huidige bestuurstermijn. 

We nemen afscheid van Lisa Verleije als penningmeester en Nele Fiers als voorzitter (zij blijft wel kandidaat als afgevaardigde voor de EMTC). Met een dikke merci aan beiden voor het meewerken, meedenken, mee-vergaderen, en mee-inspireren van de afgelopen jaren!

Gelukkig staan er ook enkele nieuwe kandidaten klaar die ons bestuur willen versterken. We stellen ze met plezier aan jullie voor:

Axelle Flamang stelt zich kandidaat voor de rol van voorzitter. Axelle studeerde in 2020 af aan Luca School of Arts, Campus Lemmens. Haar eerste werkervaring deed ze op in Zorg Multiversum in Mortsel. Daarna ging ze aan de slag in het FPC Gent waar ze tot op heden werkt met mannelijke patiënten met een interneringsstatuut die een hoge nood hebben aan zorg en beveiliging.
Als kandidaat voorzitter zet Axelle ‘samenhang en beweging’ centraal: coherentie tussen de verschillende kanalen van de beroepsvereniging en haar leden en een dynamische verbreding van de werking en het aanbod van de BMT vzw. Samen met het bestuur en de leden wil Axelle reflecteren over wat reeds verwezenlijkt is en kijken waar verdere innovatie mogelijk is.

Joke Van Wesemael stelt zich kandidaat voor de rol van penningmeester. In 2017 studeerde Joke af als muziektherapeut aan Luca School of Arts, Campus Lemmens. Ze startte hierna als muziektherapeut bij een kleinschalig project voor jongvolwassenen met autisme en een mentale beperking. Tegelijkertijd gaf Joke muziek op maat in de muziekschool van Grimbergen. Later maakte ze de stap naar de ouderenzorg. Op dit moment werkt Joke als muziektherapeut in het woonzorgcentrum Sint Bernardus in Bertem.

-Stemmen is niet meer mogelijk-

Het ‘vernieuwde’ bestuur gaat vervolgens van start vanaf 1 september.

Alvast veel dank voor jullie deelname, 
Vragen en bedenkingen zijn zoals steeds helemaal welkom! 

Vele groeten,
Het bestuur van BMT vzw

beroepsvereniging@muziektherapie.net

Upcoming Events

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.