BESTE LID, HIER KAN U Nog geen lid? REGISTREER HIER

Online intervisie

Online intervisie

We gingen opnieuw van start met een reeks online intervisies. Komende maanden kan je een casusbespreking volgen die gebracht wordt door één van onze muziektherapeuten. Nadien is er telkens tijd om mee na te denken over de gepresenteerde casus.

Je kan jouw deelname bevestigen via beroepsvereniging@muziektherapie.net

Deelname is gratis voor leden, aan niet-leden vragen we een bijdrage van €5/avond. Deze kan overgeschreven worden op BE 24 0682 4112 3738 met vermelding van eigen naam en datum van deelname. 

Hopelijk tot dan!

Upcoming Events

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.