BESTE LID, HIER KAN U Nog geen lid? REGISTREER HIER

IF-IC en muziektherapie

IF-IC en muziektherapie

Graag willen we u informeren over het systeem van functieclassificatie en bijhorend barema dat dit jaar in de gezondheidszorg wordt ingevoerd.
Iedere werknemer zal door zijn directie eind april een voorstel krijgen van functieomschrijving en een loonbarema dat hieraan gekoppeld wordt. De toezegging van de werknemer is bindend en geldt voor alle komende werknemers die in deze functie instappen.

De functie van muziektherapeut staat op dit moment nog niet omschreven in de functiewijzer
waardoor een aangestelde commissie binnen uw werkplek u een voorstel zal doen om u te koppelen aan een functie die wel omschreven staat. Vanuit verschillende hoeken horen we dat er sprake is om de muziektherapeut niet in te delen in categorie 16 (cfr. psycholoog) of categorie 15 (cfr. kinesist), maar om deze in te delen in categorie 14 (cfr. ergotherapeut) wat op bachelor niveau verloond wordt. Dit is een grote gemiste kans op vlak van jobinhoud én verloning. Een master muziektherapeut vervult zijn werk op masterniveau en wil hierin ook uitgedaagd worden. Betaling op masterniveau sluit hierbij aan. Andere werkplekken zijn wel van plan om hun muziektherapeuten op masterniveau in te delen.

Iedere werknemer heeft tijd van 30-04-2018 tot 30-06-2018 om te beslissen of hij toezegt of in
beroep gaat tegen de toewijzing. Wij willen u vragen om uw voorstel van toewijzing door te mailen naar werkgroeperkenning@muziektherapie.net zodat we een overzicht kunnen samenstellen van de verschillende voorstellen. We willen u ook vragen om af te wachten om met de voorgestelde classificatie in te stemmen, uit solidariteit met de collega’s master muziektherapeuten die op bachelor niveau dreigen ingedeeld te worden.

We hebben het probleem aangekaart bij de federale commissie die de functieclassificatie beheert met de vraag om dit verder met hen te kunnen bespreken. We pleiten hierbij voor een zelfstandige classificatie van de master muziektherapeut, of voor een gelijkschakeling aan het werk van de psycholoog, zodat iedere master muziektherapeut in België op vlak van jobinhoud en loon op het correcte niveau kan werken. Het is een voordeel dat er nu nog geen officiële classificatie bestaat voor de muziektherapeut die zijn werk op masterniveau uitvoert, omdat we nu collectief kunnen pleiten voor het juiste statuut.

We stellen voor om een algemene vergadering te organiseren op 18 mei om 12u in het Lemmensinstituut, vóór de doctoraatsverdediging van mevr. Katrien Foubert, om alle verzamelde informatie aan u voor te leggen en te kijken om eventueel collectief in beroep te gaan. Kan u bij uw voorstel van toewijzing laten weten of u op dit moment aanwezig wenst te zijn?
Verdere informatie vindt u op www.if-ic.org. Voor specifieke vragen kan u mailen naar werkgroeperkenning@muziektherapie.net.

BMT vzw

Upcoming Events

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.