BESTE LID, HIER KAN U Nog geen lid? REGISTREER HIER

FWO beurs voor onderzoek naar muziektherapie

FWO beurs voor onderzoek naar muziektherapie

Prof. dr. Jos De Backer en prof. dr. Katrien Foubert sleepten een FWO beurs (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek) van 450.000 euro in de wacht om te onderzoeken hoe muzikale interventies de sociaal-emotionele ontwikkeling bij volwassenen met een autismespectrumstoornis kunnen bevorderen. 

Ongeveer 10% van intramurale psychiatrische volwassenen doorheen Europa zijn personen met een autismespectrumstoornis (ASS). Huidige therapieën leggen de nadruk op cognitieve bijsturingen zijn weinig afgestemd op ASS-specifieke kwaliteiten. Recent onderzoek benadrukt de noodzaak om deze therapieën te integreren in een non-verbaal, affectief-georiënteerd kader zoals muziektherapie. Muziektherapie is een krachtige benadering om het sociaal-emotionele welzijn bij kinderen met ASS te verbeteren. Er is echter weinig gekend over de effecten van deze benadering bij volwassenen met ASS. Dit onderzoek heeft als doel nieuwe kennis te vergaren over de wijze waarop muzikale interventies sociaal emotionele ontwikkeling bevorderen bij volwassenen met ASS. In tegenstelling tot huidige studies die zich vooral richten naar het meten van het effect van muzikale interventies, beoogt dit onderzoeksproject een multimodaal begrijpen van de werkingsmechanismen van muzikale interventies. Het onderzoeksproces is ingebed in een multidisciplinaire samenwerking, en doorloopt volgende stappen (1) muzikale en niet-muzikale informatie van muzikale groepsinterventies verzamelen, (2) relevante kenmerken hieruit kwantificeren, (3) modellen creëren die ontwikkelingsprocessen zowel binnen de situationele context van de interventie als over interventies heen beschrijven, en (4) deze modellen gebruiken om zowel muziek-gebaseerde als algemeen genomen kunst-gebaseerde interventies te informeren en te verbeteren. 

Dit onderzoeksproject zal bijdragen aan de ontwikkeling van een innovatief behandelmodel voor volwassenen met ASS, dit binnen het UPC in samenwerking met de dienst muziektherapie en Atmosfeer. Deze FWO beurs is een bevestiging dat we een sterk muziektherapeutisch expertiseteam in huis hebben. 

Naast dit FWO-onderzoek verwierven Prof. De Backer en prof. Foubert, in samenwerking met HIVA, vorige week ook nog een Europese Beurs waarin zij de gezondheid en welbevinden van muzikanten in Europa zullen onderzoeken. 

Upcoming Events

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.