Wat is BMT vzw?

De Belgische Beroepsvereniging van Muziektherapeuten vzw werd opgericht in maart 1998 onder impuls van het vierde Europees Congres van Muziektherapie, georganiseerd in samenwerking met de European Music Therapy Confederation (EMTC), dat plaatsvond in datzelfde jaar te Leuven.

De vereniging beantwoordt aan de nood om professionele muziektherapeuten uit België samen te brengen en te ondersteunen. De statuten van BMT vzw zijn gebaseerd op de statuten van EMTC en gelden als toelatingsvoorwaarden. De muziektherapeuten onderschrijven door hun lidmaatschap deze statuten en de bijhorende ethische code. U kunt de tekst van deze statuten bekomen door contact op te nemen met BMT vzw. BMT vzw heeft als doel een register van erkende muziektherapeuten met een master diploma samen te stellen. Afhankelijk van het aantal uren supervisie, publicaties en klinische ervaring wordt men lid, volwaardig lid of supervisor. Student lid die het bachelor diploma hebben behaald en starten aan de master opleiding kunnen worden toegelaten als student lid. Enkel muziektherapeuten met een diploma Master in de Muziektherapie kunnen lid worden van de beroepsvereniging BMT vzw.

BMT vzw heeft de taak te onderhandelen met overheidsinstanties in verband met de erkenning van het beroep. Hierbij speelt de registratie van gediplomeerde muziektherapeuten, de samenwerking met EMTC, meer specifiek met de Europese Commissie voor Registratie van Muziektherapeuten (EMTR), en met de opleiding tot Master in de Muziektherapie een grote rol.

BMT vzw verleent ook juridische bijstand aan haar leden.

Een aantal leden werkt onder een zelfstandig statuut. Om professionele steun, eenvormigheid en kwaliteit te garanderen werd de Commissie voor Zelfstandigen opgericht.

Onze ethische commissie ziet toe op de correcte uitvoering van de klachtenprocedure die ingesteld werd door BMT vzw ter waarborging van de kwaliteit van het begeleidingswerk van geregistreerde leden en ter bescherming van de belangen van hun cliënten.

BMT vzw verschaft haar leden een online Tijdschrift voor Muziektherapie en organiseert jaarlijks een Algemene Vergadering. Onder impuls van en met financiële ondersteuning van BMT vzw worden er verschillende regionale intervisiegroepen georganiseerd waaraan de leden kunnen deelnemen, en dit onder de supervisie van bekwame en ervaren supervisoren. BMT vzw investeert in haar website (www.bmtvzw.be), onderhoudt contacten met nationale en internationale supervisoren en stimuleert de deelname aan congressen.

Als lid van de European Music Therapy Confederation (EMTC) speelt BMT vzw een belangrijke rol op Europees niveau. Het bestuur van BMT vzw stuurt een gekozen delegaat als afgevaardigde voor België naar de vergaderingen van EMTC. De EMTC werkt aan u uniform beleid in Europa.

BMT vzw staat garant voor de professionele kwaliteit van de muziektherapie. Zij staat in voor de organisatie van bijscholing door middel van workshops, lezingen, studiedagen en de uitbouw van een groepssupervisienetwerk. Zij stimuleert literatuur via ondermeer de uitgave van haar online tijdschrift en werkt samen met LUCA, School of Arts, Campus Lemmens

Ook het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk streefdoel van BMT vzw. Het is van groot belang recente ontwikkelingen in de muziektherapie op de voet te volgen. België is drie doctoren in de muziektherapie rijk: Prof. Dr. Jos De Backer, Dr. Anke Coomans en Dr. Katrien Foubert. BMT vzw ondersteunt en moedigt haar leden aan tot verder onderzoek, het schrijven van wetenschappelijke artikelen, het volgen van nationale en internationale studiedagen en opleidingen en de raadpleging van internationale databases.