BESTE LID, HIER KAN U Nog geen lid? REGISTREER HIER

Wat is muziektherapie?

“In muziektherapie staat de therapeutische relatie centraal tussen één of meerdere patiënten en één of meerdere therapeuten. De therapeutische relatie heeft de behandeling van stoornissen in het gedrag en beleving tot doel. Door gericht gebruik te maken van muziek in al haar verschijningsvormen biedt dit specifieke therapeutische mogelijkheden in de behandeling van psychische problemen. Het vorm geven en doorwerken van psychische problemen op muzikaal-symbolisch niveau via een proces van muzikale improvisatie, en eventuele verbale reflecties daarover doen inzicht ontstaan in de eigen psychische problematiek, zodat stoornissen in gedrag en beleving verminderd en opgelost kunnen worden.” (De Backer, 2017)

Over BMT vzw

BMT vzw staat voor Beroepsvereniging van Muziektherapeuten vzw.

Deze vereniging waakt over de kwaliteit van de muziektherapie in België en verdedigt de belangen van haar leden. Wij richten ons specifiek naar muziektherapeuten met een academisch diploma (Master). Activiteiten in het kader van muziektherapie zijn toegankelijk voor leden en geïnteresseerden, zoals studiedagen, workshops en avondlezingen.

BMT vzw is aangesloten bij het EMTC (European Music Therapy Confederation) en zetelt in haar vergaderingen als Belgisch afgevaardigde.

Lees meer

Kalender

Upcoming Events

Er zijn momenteel geen aanstaande evenementen.